Burgerbelangen Overbetuwe

Burger Belangen Overbetuwe

Momenteel zijn wij bezig deze website te updaten. Wij hopen u z.s.m. te verwelkomen op de nieuwe website. 

Het bestaansrecht van Burgerbelangen OverBetuwe

Het CVBO (Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe) is het meest succesvolle burgerinitiatief, dat Overbetuwe ooit gekend heeft. Deze club streed voor transparantie en openbaarheid van bestuur, geen onbenullige uitgaven (nieuw te duur gemeentehuis, geen onnodige parkeergarage maar veel goedkoper maaiveldparkeren, een rechte tunnel bij het station in Elst in plaats van de veel duurdere en onveiligere slingertunnel en langzaam verkeer tunnel één rechte tunnel voor alle verkeer en helderheid van gemeentefinanciën. Voor de laatste verkiezingen van 2014 leek in ieder geval het CDA deze ambities te onderschrijven.

In de laatste maanden voor de verkiezingen kwam er bij het bestuur en de kerngroep van het CVBO de gedachte, dat het goed zou zijn, dat er naast het CDA nog een partij aan de verkiezingen deel zou nemen, die het gedachtegoed van het comité één op één zou onderschrijven en zo ontstond kort voor de verkiezingen BBO, dat in een korte periode voor de verkiezingen (slechts 9 weken) met een gerichte campagne een hele ruime zetel veroverde. Niemand in Overbetuwe had dit verwacht.

De partijen, die voor de verkiezingen openlijk tegen het nieuwe gemeentehuis, tegen de parkeergarage en tegen de slingertunnel en de langzaam verkeer tunnel waren geweest behaalden de meerderheid. CDA 13 zetels, Groen Links 2 zetels en BBO 1 zetel. De kiezer had dus een heldere boodschap afgegeven. Het moest gedaan zijn met de heersende bestuurscultuur (besloten vergaderingen, geheime stukken en gebrek aan transparantie). Het liep anders. Het CDA, dat zeker ook bij de eclatante overwinning geholpen is door het CVBO, koos niet voor deze coalitie, maar koos voor onderhandelingen met D66, dat deel had uitgemaakt van de vorige coalitie en slechts te elfder ure iets was bijgedraaid met de snode plannen voor “Elst Centraal”. Na een aantal weken van moeizame onderhandelen kwam er dan een college van CDA en D66.

Het college ging dapper aan de slag en kwam met een zeer behoorlijk coalitieakkoord. Er werd een streep door de plannen voor een nieuw gemeentehuis gezet. Maar daarna waren ook echt alle beloftes van voor de verkiezingen vergeten. Er kwam een parkeergarage, waar men voor de verkiezingen tegen geweest was. Het plan van de goedkopere en veiligere rechte tunnel bij het station was niet meer actueel en men koos voor de oplossing van de slingertunnel en de langzaam verkeer tunnel.

In de voorrondes en in de raad heeft BOB wel onverkort vastgehouden aan haar beloftes van voor de verkiezingen. BBO stond alleen toen ze met een alternatief veel goedkoper plan voor de rechte tunnel kwam. BBO stond alleen toen de parkeergarage in stemming kwam. En BBO stond alleen toen ze een poging deed om een deel van de door de burgers teveel betaalde rioolbelasting terug te krijgen. Dit is in tweede instantie na een uitspraak van de Hoge Raad wel gelukt.

Als u dus hecht aan een politieke partij, die vasthoudt aan wat ze beloofd hebben, altijd denkt vanuit de burger, politiek doorzichtig en begrijpelijk voor de burger te maken en faliekant tegen besloten vergaderingen en geheime stukken is,  steunt u dan bij de volgende verkiezingen BBO of beter nog wordt lid. We hebben de ambitie om groter te worden en door onze invloed op veranderingen in de Overbetuwse bestuurscultuur sterker te maken.

Bij de verkiezingen van 2018 bemachtigde BBO ruim 2 zetels. Doordat de eenheid van stemmen binnen de coalitie niet altijd standaard is, zijn de 2 stemmen van BBO vaak doorslaggevend. In januari 2019 veranderde BBO, doordat ze vaak verwisseld werden met GBO, haar naam in BOB. Burgerbelangen OverBetuwe

 Fractie van Burger Belangen Overbetuwe.

 

 

  


Fractie Burger Belangen Overbetuwe (Van links naar rechts: Ard op de Weegh, Ton Meboer, Dia Vennis, Jan Navis en Jos Lagerweij)

 Documenten van BOB (RSIN: 8549 88993)