Nieuws

Vergroening pleinen in onze gemeente

In onze gemeente zijn de afgelopen jaren de nodige maatregelen op het gebied van infrasructuur met succes uitgevoerd. Zo hebben in Elst o.a. de Dorpsstraat en het Europaplein een enorme ‘facelift’ ondergaan. Jammer hierbij en wat tot actie van BOB heeft geleid, is het feit dat er uitsluitend van ‘verstening’ sprake was en van minimale […]

Steun voor de slachtoffers van de aardbeving op Ambon

Steun van enkele politieke partijen voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Ambon. Op 5 november 2019 behandelde de raad de begroting voor 2020. Er waren een aantal amendementen en een aantal moties ingediend. In hun eerste bijdrage gaven de coalitiepartijen CDA, GBO en WD aan – zonder dat ze de toelichting van […]

Campagne voeren

Campagne voeren hoort erbij. ‘Gehuld in een klassiek stukje blik, trad BOB ook in 2018, de toekomst met heldere blik tegemoet’.

Schuiven naar boven