Auteur: Gerard

Steun voor de slachtoffers van de aardbeving op Ambon

Steun van enkele politieke partijen voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Ambon. Op 5 november 2019 behandelde de raad de begroting voor 2020. Er waren een aantal amendementen en een aantal moties ingediend. In hun eerste bijdrage gaven de coalitiepartijen CDA, GBO en WD aan – zonder dat ze de toelichting van […]

Schuiven naar boven