Nieuws

Resultaten enquête betekenis Coronacrisis

Op 30 juni 2020 is in de Gemeenteraad van Overbetuwe het Coronadebat gevoerd. Ter voorbereiding op dit debat heeft Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) aan de verenigingen in Overbetuwe een enquête gestuurd met de vraag naar hun ervaringen. “Wat betekent de Coronacrisis voor uw vereniging?” De geïnventariseerde ervaringen zijn in het debat in de raad aan de […]

College, kom op voor je burgers!

De Gelderlander kopt zaterdag 25 april 2020 met “Gelderland zet gemeente Overbetuwe op een zijspoor. En: “Provincie dendert door met plan voor aanleg railterminal”. Het artikel is voor BOB reden om zich met de volgende open brief tot het college van B&W te richten. Geacht college, Hoewel we hier meermalen voor gewaarschuwd hebben, is nu […]

Maakt B&W Overbetuwe misbruik van corona-crisis?

B&W van Overbetuwe heeft op 7 april 2020 het mandaatbesluit gewijzigd en daarover op 17 april gepubliceerd. De raad is in de periode tussen 25 maart (TIC-stuk maatregelen corona-crisis door gemeente Overbetuwe) en 17 april 2020 niet langs een van de gebruikelijke kanalen (nader) geïnformeerd over de achtergronden van deze wijziging. Met het besluit worden […]

Nieuws vanuit de raad in plaats vanuit College van B&W

De drie basisbeginselen van BOB zijn: transparantie (open communicatie), dilemma sharing in een vroegtijdig stadium en mobiliseren van expertise bij de inwoners van Overbetuwe, versterken van de relatie tussen kiezers en gekozenen. Op 31 oktober 2019 heeft het BOB-bestuur een van de uitwerkingen hiervan besproken met de burgemeester. Tijdens het gesprek op 31 oktober 2019 […]

Waar komt die lage rioolheffing in Overbetuwe vandaan?

“Lingewaard weer wat duurder dan Overbetuwe” kopt een artikel in De Gelderlander van 10 april 2020. Dat verschil zit hem vooral in de hoogte van de Rioolheffing. Op deze plaats beschrijven we hoe dat zo is gekomen. In de periode 2010 tot 2014 kende Overbetuwe een college bestaande uit VVD, PvdA, D’66 en GBO. Dat […]

Vergroening pleinen in onze gemeente

In onze gemeente zijn de afgelopen jaren de nodige maatregelen op het gebied van infrastructuur met succes uitgevoerd. Zo hebben in Elst o.a. de Dorpsstraat en het Europaplein een enorme ‘facelift’ ondergaan. Jammer hierbij en wat tot actie van BOB heeft geleid, is het feit dat er uitsluitend van ‘verstening’ sprake was en minimaal van […]

Schuiven naar boven