Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft BOB 19 kandiaten op de kandidatenlijst. De kernen Elst, Valburg, Driel, Zetten, Heteren, Herveld en Andelst hebben allen een vertegenwoordiger. Alleen Randwijk en Homoet ontbreken op de lijst. Ard op de Weegh is de lijsttrekker. Klik op de naam met symbool voor meer informatie.

Lijsttrekker | Elst

Kandidatenlijst 2 | Elst

Kandidatenlijst 3 | Reeth

Kandidatenlijst 4 | Elst

Kandidatenlijst 5 | Valburg

Kandidatenlijst 6 | Elst

Kandidatenlijst 7 | Elst

Kandidatenlijst 8 | Elst

Kandidatenlijst 9 | Elst

Bert Muller

Kandidatenlijst 10 | Driel

Bert Swaan

Kandidatenlijst 11 | Elst

Aris Rem

Kandidatenlijst 12 | Zetten

Sanne Evers

Kandidatenlijst 13 | Elst

Aart de Groot

Kandidatenlijst 14 | Heteren

Frank Overhand

Kandidatenlijst 15 | Herveld

Bart Evers

Kandidatenlijst 16 | Andelst

Kandidatenlijst 17 | Elst

Kandidatenlijst 18 | Elst

Kandidatenlijst 19 | Elst

Schuiven naar boven

Lijsttrekker

Ard
op de Weegh

Fractievoorzitter in de raadsperiode 2018-2021

Ard was onder andere directeur van twee basisscholen in Arnhem. Hij is tevens succesvol auteur van vele boeken over auto’s. 

Openheid, transparantie en duidelijkheid zijn de lijfspreuken van Ard.

Kandidatenlijst 2

Aad
Noordermeer

Burgerraadslid in de raadsperiode 2018-2021

Aad is beleidsmedewerker bij apothekersorganisatie KNMP,  econoom en lid van de lokale rekenkamer commissie. Hij was eerder raadslid in Overbetuwe en woont in Elst, Westeraam. 

Aad trekt graag samen op met actieve burgers. Voorbeelden: Windpark Midden-Betuwe Zetten-Dodewaard, Plan Julianaweg Heteren, Verkeersveiligheid Ceintuurbaan Westeraam, Railterminal Gelderland.

Kandidatenlijst 3

Dia
Vennis

Raadslid in de periode 2018-2021

Voormalig makelaar woonachtig in Reeth. 

Dia is groot voorstander van krachtige kernen, hoe groot of klein ook. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van duurzame energie, biodiversiteit en landschapsontwikkeling.

foto van Dia Vennis

Kandidatenlijst 4

Dennis
Janssen

Voormalig raadslid CDA Overbetuwe

Dennis werkt bij de gemeente Arnhem als beleidsadviseur. Hij woont in Elst. 

Ook in een gemeente waar veel zaken goed geregeld lijken te zijn, is het nodig om op te komen voor belangen van inwoners. Dat is niet iets vanzelfsprekends volgens Dennis. Goede communicatie, transparantie en vroegtijdige betrokkenheid van inwoners zijn belangrijk.

 

Kandidatenlijst 6

Peter
Heinen

Burgerraadslid in de periode 2018-2021

Peter woont in Valburg en is ook in de vorige raadsperiode burgerraadslid geweest.

Hij werkt al ruim 15 jaar bij DEKRA en houdt zich daar bezig met onderwerpen als Compliance, Privacy en Sustainability.

 

Kandidatenlijst 6

Ton
Meboer

Burgerraadslid in de periode 2018-2021

Ton is inmiddels bijna 30 jaar directeur van basisscholen in Arnhem, eerst De Meander en De Kringloop en nu de Margarethaschool in Malburgen. 

Het sociaal domein en jeugd(zorg) hebben zijn speciale aandacht.

foto van Ton Meboer

Kandidatenlijst 7

Jos
Lagerweij

Burgerraadslid in de periode 2018-2021

Jos is gepensioneerd. Zijn werkzaamheden (o.a. bestuurder) waren hoofdzakelijk gelegen in de groothandel in levensmiddelen op het gebied van financiën, personeelszaken, logistiek en automatisering.

Rasechte Elstenaar en betrokken bij het verenigingsleven.

foto van Jos Lagerweij

Kandidatenlijst 8

Laura
Wouters

Laura woont samen met haar man en twee jonge dochters in Elst. Ze werkt als docent bij een internationale schakelklas en is al jaren leiding bij scouting Elst.

Laura draagt graag met aandachtige betrokkenheid bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kandidatenlijst 9

Agoes
Peilouw

Agoes werkte vanaf 1980 als projectleider en daarna als opbouwwerker, was staflid van het Moluks Historisch Museum (toen nog in Utrecht) en is bestuurslid van de Stichting Maluku Elst.

Hij heeft jarenlange bestuurlijke ervaring binnen de Molukse gemeenschap en is momenteel lid van de Molukse Wijkraad. Is zelf actief in de wijk.

Kandidatenlijst 17

Jan
Meijer

Voorzitter bestuur

Onderwijsman in hart en nieren, werkte tot zijn pensioen als directeur van een basisschool in Elst. Tot voor kort lid van de Raad van Toezicht van StisamO (samenwerkingsverband van onderwijsorganisaties). 

Was 12 jaar raadslid van voorheen gemeente Elst en daarna van de gemeente Overbetuwe. 

foto van Jan Meijer

Kandidatenlijst 18

Albert
Luijpen

Penningmeester bestuur

Albert was administrateur / informatieanalist bij NUON en is parttime koster bij Protestantse Gemeente Elst en bestuurslid van de Algemene Hulpdienst Elst.

foto van Gerard de Leeuw

Kandidatenlijst 19

Gerard
de Leeuw

Secretaris bestuur

Gerard heeft meer dan 25 jaar gewerkt als organisatieadviseur voor veranderingsprocessen, strategieontwikkeling en personeelsmanagement / HRM.

Actief als bestuurder van Muziekverenigingen en NVP&O. In Overbetuwe als voorzitter van VVLZ en CVBO. Bespeelt als hobby diverse saxofoons.