Programma 2022 – 2025

Sociaal Domein

Het sociaal domein doet altijd een grote aanslag op het gemeentebudget. BOB wil in het sociaal domein blijven inzetten op een goede toegankelijkheid van zorg en jeugdhulp en op ‘het goede gesprek’ met inwoners, de eerste lijn (huisarts, wijkverpleging) en zorgaanbieders. 

 • onnodig dure zorg voorkomen door een goede samenwerking met de eerste lijn, onderwijs en het werken aan vitale gemeenschappen
 • zorgaanbieders moeten op een faire manier gecon­trac­teerd worden waarbij scherp gestuurd wordt op de maatschappelijke toegevoegde waarde die ze leveren
 • er is geen plaats voor commerciële aanbieders met woekerrendementen
 • goede controle én fraudebestrijding
 • betere oplossingen zoeken door breder te kijken, dus niet alleen naar de WMO en Jeugdwet, maar ook naar de samenhang met werk, verzekerde zorg, onderwijs, schuldhulpverlening en wonen
 • de raad actief aan de slag met de uitvoering

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook in de gemeentepolitiek een niet meer te negeren onderwerp.

 • voorkom verspilling van schaarse grondstoffen
 • zorg voor hergebruik
 • spaar het milieu voor ongunstige effecten
 • vermindering van schadelijke stoffen voor het milieu is een opdracht aan allen
 • vergroening is een opdracht aan allen

Veilige samenleving

Zorg voor een samenleving die veilig is. Veilig in termen van:

 • verkeer (rekening houden met de kwetsbare deelnemers)
 • respect voor elkaar
 • strijd tegen criminaliteit en drugsoverlast
 • voldoende werk
 • gezonde en voldoende huisvesting
 • veilig, met welke seksuele geaardheid dan ook

 

Gebied Rijnstate Zuid

Bij het station verrijst Rijnstate Zuid, een hoog innovatief onderdeel van ziekenhuis Rijnstate. Maak van die gelegenheid gebruik en: 

 • stimuleer dat innovatieve, op de gezondheidszorg gerichte, bedrijven zich in de directe omgeving kunnen ontwikkelen
 • optimaliseer de verbinding tussen het dorp, Rijnstate en het station
 • zorg voor een integrale visie op wat er met gebieden gaat gebeuren (zwembad en sporthal bij het station en woningontwikkeling waar de tennisbanen liggen?)

Gebruik deskundigheden uit de samenleving

Breng en houd de ambtelijke organisatie kwalitatief op peil, beperk de externe inhuur en zet de deskundigheden van de eigen burgers in. 

 • Kijk eerst naar uitvoerbaarheid van besluiten voordat die genomen worden
 • Gebruik de vele deskundigheden die in de Overbetuwse samenleving aanwezig zijn. Waarom weer een duur rapport door externe deskundigen, terwijl de kennis in huis is. Personeel van de Universiteiten van Wageningen en Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, woont in Overbetuwe. Zij zijn graag bereid hun deskundigheid beschikbaar te stellen
 • BOB streeft naar een overheid die aansluit bij initiatieven van burgers 

Betrokkenheid inwoners

 • inwoners in een vroegtijdig stadium informeren over en betrekken bij  voornemens en plannen die betrekking hebben op de directe leefomgeving
 • inwoners serieus nemen
 • de inbreng van inwoners respecteren 
 • de eerste honderd dagen na de verkiezingen kunnen inwoners, dorpsraden en wijkplatforms programma’s aanleveren. Daarna volgt een realitycheck

Sport en cultuur

 • investeer op zodanige wijze in sport en cultuur dat particuliere initiatieven worden gestimuleerd
 • zoek het niet in stenen, maar in mensen en hun faciliteiten
 • Meer Muziek in de Klas Lokaal is een voorbeeld
 • bereikbare sportaccommodaties zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente

 

Woningbouw

Er komen vele tienduizenden nieuwe bewoners naar de Betuwe.

 • zorg voor een zelfbewoningsplicht
 • betrek zowel de huidige als toekomstige bewoners bij de plannen
 • aspecten als inbreiden en betaalbare en sociale woningbouw, hebben hoge prioriteit
 • bevorder de doorstroming in het beschikbare woningarsenaal

Klimaatverandering

Klimaatverandering is ook in de gemeentepolitiek een niet meer te negeren onderwerp. 

 • alle burgers en organisaties streven naar een fossielvrije maatschappij
 • kies voor die activiteiten die de meeste opbrengst hebben met de minste nadelen voor burgers
 • kies door middel van participatie van alle betrokkenen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente uitingen van BOB over de onderwerpen die in Overbetuwe aan de orde zijn? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Schuiven naar boven