Onze mensen

Raadsleden, burgerraadsleden en bestuur

BOB heeft inmiddels een fractie bestaande uit zes mensen, twee raadsleden en vier burgerraadsleden. Ard op de Weegh is fractievoorzitter en Dia Vennis raadslid. Het bestuur van BOB bestaat uit vier personen. Ontmoet onze mensen!

BOB voorzitter fractie foto van Ard op deWeegh

Ard op de Weegh

Fractievoorzitter

Was onder andere directeur van twee basisscholen in Arnhem. Hij is tevens succesvol auteur van vele boeken over auto’s. Openheid, transparantie en duidelijkheid zijn de lijfspreuken van Ard.

foto van Dia Vennis

Dia Vennis

Raadslid

Voormalig makelaar woonachtig in Reeth. Dia is groot voorstander van krachtige kernen, hoe groot of klein ook.

foto van Ton Meboer

Ton Meboer

Burgerraadslid

Ton is inmiddels bijna 30 jaar directeur van basisscholen in Arnhem, eerst De Meander en De Kringloop en nu de Margarethaschool in Malburgen. Het sociaal domein en jeugd(zorg) hebben zijn speciale aandacht.

foto van Jan Navis

Jan Navis

Burgerraadslid

Jan is werkzaam op de afdeling vastgoed van de gemeente Nijmegen. Actief bij hockeyvereniging HCOB in Elst en als muzikant. Stelde mede het rapport op met de onderbouwing en argumenten voor een rechte tunnel bij NS-station Elst.

foto van Jos Lagerweij

Jos Lagerweij

Burgerraadslid

Jos is inmiddels gepensioneerd.  Zijn werkzaamheden (o.a. bestuurder) waren hoofdzakelijk gelegen in de groothandel in levensmiddelen op het gebied van financiën, personeelszaken , logistiek en automatisering . Rasechte Elstenaar en betrokken bij het verenigingsleven.

foto van Aad Noordermeer

Aad Noordermeer

Burgerraadslid

Aad is beleidsmedewerker bij KPMG. Daarvoor werkte hij als projectleider bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Was eerder raadslid in Overbetuwe.

foto van Jan Meijer

Jan Meijer

Voorzitter bestuur

Onderwijsman in hart en nieren, werkte tot zijn pensioen als directeur van een basisschool in Elst. Was 12 jaar raadslid van voorheen gemeente Elst en daarna van de gemeente Overbetuwe. Tot voor kort lid van de Raad van Toezicht van StisamO (samenwerkingsverband van onderwijsorganisaties).

foto van Gerard de Leeuw

Gerard de Leeuw

Secretaris bestuur

Gerard heeft meer dan 25 jaar gewerkt als organisatieadviseur voor veranderingsprocessen, strategieontwikkeling en personeelsmanagement / HRM. Actief als bestuurder van Muziekverenigingen en NVP&O. In Overbetuwe als voorzitter van VVLZ en CVBO. Bespeelt als hobby diverse saxofoons.

foto van Albert Luijpen

Albert Luijpen

Penningmeester bestuur

Albert was administrateur / informatieanalist bij NUON en is parttime koster bij Protestantse Gemeente Elst en bestuurslid van de Algemene Hulpdienst Elst.

foto van Jos Lankveld

Jos Lankveld

Bestuurslid

Opleiding Levensmiddelentechnologie LH Wageningen. Lid van de directie Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek te Ede en lid van de directie CampinaMelkunie in Zaltbommel. Daarnaast is hij emeritus buitengewoon hoogleraar aan de WUR. Jos was tevens oprichter van de historische vereniging Marithaime en secretaris van het CVBO. Auteur van diverse boeken over de geschiedenis van Nederlandse Zuivelfabrieken.

Schuiven naar boven