Onze mensen

Raadsleden, burgerraadsleden en bestuur

BOB heeft inmiddels een fractie bestaande uit zes mensen, drie raadsleden en drie burgerraadsleden. Ard op de Weegh is fractievoorzitter, Dia Vennis en Aad Noordermeer raadsleden. Het bestuur van BOB bestaat uit vier personen. Ontmoet onze mensen!

BOB voorzitter fractie foto van Ard op deWeegh

Ard op de Weegh

Fractievoorzitter

Was onder andere directeur van twee basisscholen in Arnhem. Hij is tevens succesvol auteur van vele boeken over auto’s. Openheid, transparantie en duidelijkheid zijn de lijfspreuken van Ard.

foto van Dia Vennis

Dia Vennis

Raadslid

Voormalig makelaar woonachtig in Reeth. Dia is groot voorstander van krachtige kernen, hoe groot of klein ook. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van duurzame energie, biodiversiteit en landschapsontwikkeling.

foto van Aad Noordermeer

Aad Noordermeer

Raadslid

Aad is beleidsmedewerker bij apothekersorganisatie KNMP, econoom en lid van de lokale rekenkamer commissie. Was eerder raadslid in Overbetuwe. Woont in Elst, Westeraam. Aad trekt graag samen op met actieve burgers. Voorbeelden: Windpark Midden-Betuwe Zetten-Dodewaard, Plan Julianaweg Heteren, Verkeersveiligheid Ceintuurbaan Westeraam, Railterminal Gelderland.

LijstBOB_Agoes-Peilouw

Agoes Peilouw

Burgerraadslid

Agoes werkte vanaf 1980 als projectleider en daarna als opbouwwerker, was staflid van het Moluks Historisch Museum (toen nog in Utrecht) en is bestuurslid van de Stichting Maluku Elst. Hij heeft jarenlange bestuurlijke ervaring binnen de Molukse gemeenschap en is momenteel lid van de Molukse Wijkraad. Is zelf actief in de wijk.

Wim Roelofs

Burgerraadslid

Wim woont in Elst en was eerder burgerraadslid in Overbetuwe. Altijd werkzaam geweest in het Sociaal Domein. Tevens actief in de Patiënten Advies Raad van het RadboudUmc. Zijn slogan is: “Meedoen naar vermogen”. Zijn focus ligt op het aanpakken van knelpunten en het tijdig ingrijpen bij nieuwe uitdagingen zoals het armoedevraagstuk.

foto van Ton Meboer

Ton Meboer

Burgerraadslid

Ton is inmiddels bijna 30 jaar directeur van basisscholen in Arnhem, eerst De Meander en De Kringloop en nu de Margarethaschool in Malburgen. Het sociaal domein en jeugd(zorg) hebben zijn speciale aandacht.

Peter Heinen

Peter Heinen

Fractieondersteuner

Peter woont in Valburg en is ook in de vorige raadsperiode burgerraadslid geweest.
Hij werkt al ruim 15 jaar bij DEKRA en houdt zich daar bezig met onderwerpen als Compliance, Privacy en Sustainability.

foto van Jos Lagerweij

Jos Lagerweij

Fractieondersteuner

Jos is inmiddels gepensioneerd.  Zijn werkzaamheden (o.a. bestuurder) waren hoofdzakelijk gelegen in de groothandel in levensmiddelen op het gebied van financiën, personeelszaken , logistiek en automatisering . Rasechte Elstenaar en betrokken bij het verenigingsleven.

Dennis Janssen

Fractieondersteuner

Dennis werkt bij de gemeente Arnhem als beleidsadviseur. Hij woont in Elst. Ook in een gemeente waar veel zaken goed geregeld lijken te zijn, is het nodig om op te komen voor belangen van inwoners. Dat is niet iets vanzelfsprekends volgens Dennis. Goede communicatie, transparantie en vroegtijdige betrokkenheid van inwoners zijn belangrijk.

BasVanRooijen.web@jpg

Bas van Rooijen

Voorzitter bestuur

Bas (48) is een geboren Drielenaar, die tegenwoordig in Elst woont. In het verleden heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld in de provinciale en plaatselijke politiek. Thans is hij werkzaam als rector op het Raayland College in Venray. Zijn hobby’s zijn geschiedenis en modelbouw.

foto van Gerard de Leeuw

Gerard de Leeuw

Secretaris bestuur

Gerard heeft meer dan 25 jaar gewerkt als organisatieadviseur voor veranderingsprocessen, strategieontwikkeling en personeelsmanagement / HRM. Actief als bestuurder van Muziekverenigingen en NVP&O. In Overbetuwe als voorzitter van VVLZ en CVBO. Bespeelt als hobby diverse saxofoons.

foto van Albert Luijpen

Albert Luijpen

Penningmeester bestuur

Albert was administrateur / informatieanalist bij NUON en is parttime koster bij Protestantse Gemeente Elst en bestuurslid van de Algemene Hulpdienst Elst.

Schuiven naar boven