BOB,
Burgerbelangen OverBetuwe is een onafhankelijke, gemeentelijke partij voor het tot stand komen van integer bestuur met het oog op de belangen van de burger.

BOB werkt sinds de oprichting aan verandering in de politieke en bestuurlijke cultuur in Overbetuwe.

De speerpunten van BOB zijn:

  • Transparantie

    Onze inzet is dat informatie over raadsvergaderingen en financiën voor elke burger begrijpelijk moet zijn. Na de raadsvergaderingen streven we vanuit alle fracties informatie te verstrekken en die te delen in de media.

  • Betrokkenheid

    Door wensen te inventariseren leer je kennen wat er leeft. Niet alles kan worden gehonoreerd, maar het bestuur legt uit en neemt op grond van argumenten een besluit. Niet alleen de belangen van de meerderheid, maar zoveel mogelijk belangen van alle inwoners van alle kernen worden meegenomen.

  • Relatie kiezers - gekozene

    Begrotingen, budgetten en rapportages worden, als het aan BOB ligt, vertaald naar euro’s per inwoner; ‘Follow the Money’. Dat geeft inzicht in prioriteiten. Ook zou de deskundigheid van de inwoners van Overbetuwe meer moeten worden gemobiliseerd. Besluit met argumenten, openheid in besluitvorming moet het nieuwe normaal worden.

Doelen 2022-2025

Wat mag u van BOB verwachten?
Bij besluiten gaat het niet alleen om bedragen per inwoner, maar ook om het transparant en
SMART formuleren van doelstellingen. 

Laatste nieuws

Reactie BOB op verleende vergunning

Op 28 april 2022 stuurde Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, de volgende mail aan het College van B&W van Overbetuwe. Geachte college, Heden nam ik kennis van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-186323.html In […]

Lees meer

Bijdrage BOB aan Kadernota 2023

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 heeft fractievoorzitter Ard op de Weegh van BOB de volgende bijdrage in eerste termijn uitgesproken. “De kadernota is, zoals aangekondigd en te verwachten, […]

Lees meer

Onze mensen

Fractievoorzitter

BOB voorzitter fractie foto van Ard op deWeegh

Ard op de Weegh is raadslid en voorzitter van onze fractie van 6 mensen.

Raadslid

BOB raadslid foto van Dia Vennis

Dia Vennis is raadslid.

Raadslid

Aad Noordermeer v2

Aad Noordermeer is raadslid.

Burgerraadsleden en bestuur

BOB heeft 3 burgerraadsleden:
Ton Meboer,
Dennis Janssen en
Jos Lagerweij.
Fractie ondersteuners zijn Agoes Peilouw, Peter Heijnen en Wim Roelofs. 
Het bestuur van BOB wordt gevormd door: Jan Meijer, 
Gerard de Leeuw,
Albert Luijpen en 
Bas van Rooijen.

Word lid of begunstiger van BOB

Met uw steun kunnen wij onze activiteiten verbeteren en onze stem binnen onze gemeente duidelijk laten horen. Word lid of begunstiger van BOB.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente uitingen van  BOB over de onderwerpen die in Overbetuwe aan de orde zijn? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Schuiven naar boven