BOB,
Burgerbelangen OverBetuwe is een onafhankelijke, gemeentelijke partij voor het tot stand komen van integer bestuur met het oog op de belangen van de burger.

BOB is een nog jonge politieke partij in de gemeente Overbetuwe. BOB is een onafhankelijke partij zonder binding met landelijke of provinciale partijen.

Politiek bedrijven is een bij uitstek menselijke activiteit. Maak kennis met onze mensen, onze leden in de gemeenteraad, onze burgerraadsleden en onze bestuursleden.

De speerpunten van BOB

  • Transparantie in beleid, besluit en communicatie​

    Dat betekent o.a. duidelijkheid over de gehanteerde argumenten en belangen, inzichtelijke en begrijpelijke presentatie van de gemeentefinanciën, geen besloten vergaderingen en geheime stukken.

  • Vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden

    in plannen en besluitvorming die hen raken. Uitgangspunt bij alles wat gebeurt is de vraag, of dit in het belang is van de burger (op de korte en/of langere termijn)?

  • Versterken van de relatie tussen kiezers en gekozenen

    Laat als gekozene en bestuurder zien waarvoor je staat. Ga daarover in gesprek met de kiezers en verwerk dat in te nemen besluiten en activiteiten. Een actieve, open communicatie is daarbij een vereiste.

Laatste nieuws

Onze mensen

Fractievoorzitter

BOB voorzitter fractie foto van Ard op deWeegh

Ard op de Weegh is raadslid en voorzitter van onze fractie van 6 mensen.

Raadslid

BOB raadslid foto van Dia Vennis

Dia Vennis is raadslid.

Burgerraadsleden

BOB heeft 4 burgerraadsleden:
Ton Meboer
Peter Heinen
Jos Lagerweij
Aad Noordermeer

Bestuur

Het bestuur van BOB wordt gevormd door:
Jan Meijer
Gerard de Leeuw
Albert Luijpen

Word lid of begunstiger van BOB

Met uw steun kunnen wij onze activiteiten verbeteren en onze stem binnen onze gemeente duidelijk laten horen. Word lid of begunstiger van BOB.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente uitingen van  BOB over de onderwerpen die in Overbetuwe aan de orde zijn? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Schuiven naar boven