BOB,
Burgerbelangen OverBetuwe is een onafhankelijke, gemeentelijke partij voor het tot stand komen van integer bestuur met het oog op de belangen van de burger.

BOB werkt sinds de oprichting aan verandering in de politieke en bestuurlijke cultuur in Overbetuwe.

De speerpunten van BOB zijn:

  • Transparantie

    Onze inzet is dat informatie over raadsvergaderingen en financiën voor elke burger begrijpelijk moet zijn. Na de raadsvergaderingen streven we vanuit alle fracties informatie te verstrekken en die te delen in de media.

  • Betrokkenheid

    Door wensen te inventariseren leer je kennen wat er leeft. Niet alles kan worden gehonoreerd, maar het bestuur legt uit en neemt op grond van argumenten een besluit. Niet alleen de belangen van de meerderheid, maar zoveel mogelijk belangen van alle inwoners van alle kernen worden meegenomen.

  • Relatie kiezers - gekozene

    Begrotingen, budgetten en rapportages worden, als het aan BOB ligt, vertaald naar euro’s per inwoner; ‘Follow the Money’. Dat geeft inzicht in prioriteiten. Ook zou de deskundigheid van de inwoners van Overbetuwe meer moeten worden gemobiliseerd. Besluit met argumenten, openheid in besluitvorming moet het nieuwe normaal worden.

Verkiezingen 2022-2025

Een verkiezingsprogramma biedt slechts de kaders om bij mogelijke coalitiebesprekingen ruimte voor onderhandelen te laten. BOB wil doelstellingen SMART formuleren en geen dichtgetimmerd coalitieakkoord.

Waar staan we nu?

Wat willen we bereiken?

Laatste nieuws

Campagne BOB voor de verkiezingen

De komende weken staan activiteiten van BOB in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de pogingen om een flinke verkiezingswinst te boeken. Onze eerste activiteit hebben we achter de rug.

Lees meer

BOB staat pal achter Dorpsraad en maatschappelijke organisaties Heteren

Tussen verschillende politieke partijen in Heteren is er stevige discussie over het ruimtelijke plan voor Julianaweide. De wens voor een activiteitenveld is niet serieus meegenomen. BOB vindt dat dit soort processen anders moeten. Niet elke wens kan worden gehonoreerd, maar elke breed genoeg gedragen wens kan wel serieus genomen worden.

Lees meer

Onze mensen

Fractievoorzitter

BOB voorzitter fractie foto van Ard op deWeegh

Ard op de Weegh is raadslid en voorzitter van onze fractie van 6 mensen.

Raadslid

BOB raadslid foto van Dia Vennis

Dia Vennis is raadslid.

Burgerraadsleden en bestuur

BOB heeft 4 burgerraadsleden:
Ton Meboer
Peter Heinen
Jos Lagerweij
Aad Noordermeer

Het bestuur van BOB wordt gevormd door:
Jan Meijer
Gerard de Leeuw
Albert Luijpen

Word lid of begunstiger van BOB

Met uw steun kunnen wij onze activiteiten verbeteren en onze stem binnen onze gemeente duidelijk laten horen. Word lid of begunstiger van BOB.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente uitingen van  BOB over de onderwerpen die in Overbetuwe aan de orde zijn? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Schuiven naar boven