Over ons

Lijst Burgerbelangen OverBetuwe, afgekort Lijst BOB. Voor het belang van alle burgers, alle inwoners in de Overbetuwe. 

Het bestaansrecht van Burgerbelangen OverBetuwe

Aanleiding voor de oprichting van BOB was de grote mate van ontevredenheid over de wijze waarop het toenmalige college politiek bedreef, waarbij de belangen van de Burger ernstig werden geschaad en er van openheid geen enkele sprake was.

Stukje geschiedenis

Op 26 september 2012 vond de eerste ledenvergadering plaats van, toen nog, CVBO (Comité Verontruste Burgers Overbetuwe).

In 2011 stapte het CDA uit het college vanwege onenigheid over het plan Elst Centraal (nieuw gemeentehuis, twee tunnels, enz.). GBO nam de plaats van het CDA in het college over. Vanaf dat moment trokken CVBO en CDA gezamenlijk op in hun strijd tegen de geld verslindende en in hun ogen onnodige plannen. CVBO had op 3 november 2012 maar liefst 483 leden (!) en 1053 sympathisanten.

Na de verkiezingen in 2014 kwam het CDA als grote winnaar uit de bus met 13 zetels. Inmiddels was het Comité Verontruste Burgers Overbetuwe kort voor de verkiezingen opgegaan in een nieuwe politieke partij BBO, Burgerbelangen Overbetuwe. De kartrekker van deze nieuwe partij was (en is) Ard op de Weegh. BBO kwam toen met 1 zetel in de raad.

Bitter was het te constateren dat de hechte samenwerking tussen CVOB en CDA in die roerige periode zich grotendeels vertaalde in een enorme zetelwinst voor het CDA en dat het CDA, na de verkiezingen, BBO niet meer zag staan. BBO had in die korte periode voor de verkiezingen onvoldoende tijd (slechts 9 weken) zich nader te profileren als politieke partij, hetgeen leidde tot zoals gezegd, 1 raadszetel. Dat het CDA bij monde van Jan van Baal het grote aantal zetels wist binnen te halen was in de ogen van BBO niet naar verhouding. Nog vervelender was het voor BBO, in de periode na de verkiezingen, te constateren dat de vóór de verkiezingen beleden kritiek van het CDA op het gevoerde beleid, na de verkiezingen voor een flink deel werd ingeslikt.

Geen reden voor BBO om bij de pakken neer te zitten. In tegendeel! BBO constateerde en constateert, dat er nog steeds onvoldoende sprake is van transparantie en dat er nog volop sprake was en is van besloten vergaderingen, geheime stukken enz. BBO heeft de strijd tegen de twee, onnodig dure, tunnels verloren en zag met lede ogen hoe, ook in dit geval, het CDA haar vóór de verkiezingen geuite beloftes, volledig leek te zijn vergeten.

Tijdens de verkiezingen van 2018 behaalde Burgerbelangen OverBetuwe  twee raadszetels. Bij de verkiezingen van maart 2022 werden dat er 3 en is BOB de op drie na grootste partij van Overbetuwe geworden.

Verwarring

In de loop van de tijd merkte BBO dat er voortdurend onduidelijkheid en verwarring ontstond rond de naamgeving. GBO (Gemeentebelangen Overbetuwe) en BBO (Burgerbelangen Overbetuwe) werden voortdurend met elkaar verward. Het bestuur heeft daarom in 2019 besloten haar naam weliswaar te handhaven, maar de afkorting te veranderen in BOB (Burgerbelangen OverBetuwe).

Wij zijn blij te constateren dat de naam BOB inmiddels volledig ingeburgerd is, letterlijk en figuurlijk.

Schuiven naar boven