Over ons

Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) is een nog jonge politieke partij in de gemeente Overbetuwe. BOB is een onafhankelijke partij zonder binding met landelijke of provinciale partijen.

Aanleiding oprichting

Onze partij is in 2014 opgericht. Aanleiding voor de oprichting was de grote ontevredenheid onder veel burgers over de bestuurscultuur en de wijze waarop in de politiek besluitvorming tot stand kwam. Onnodig veel besluitvorming in geheime raadsvergaderingen maakte deel uit van die bestuurscultuur.

De gemeente Overbetuwe is per 1 januari 2001 ontstaan door het samengaan van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg . Het nieuwe college zette in op een onnodig nieuw gemeentehuis.
De in een vergevorderd stadium verkerende plannen van het toenmalige college voor een volledig nieuw gemeentehuis bij het NS-station, waren eind 2012 een directe aanleiding om in beweging te komen.
Het ‘Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe’ (CVBO) voerde actie tegen de bouw van dit megalomane, kosten verslindende plan. Daarbij wist CVBO zich gesteund door brede lagen van de bevolking. De insteek: “Niet investeren in stenen maar in mensen”.

Van CVBO naar BOB, Burgerbelangen OverBetuwe

Uit het CVBO ontstond vervolgens begin 2014 BOB, dat de acties en initiatieven van CVBO in de gemeenteraad vervolgde. Zoals we nu weten hebben al deze acties succes gehad. We zien dat het bestaande, fraaie gemeentehuis in Elst is gehandhaafd en na een zorgvuldige verbouwing het centrum van Elst zal sieren.

CVBO/BOB hebben zich indertijd eveneens sterk gemaakt voor één rechte tunnel bij het NS-station in Elst en tegen twee tunnels waarvan één kromme. Een onlogisch en kostbaar plan. Deskundigen deelden de kritiek van BOB en onderschreven dat één rechte tunnel beter, aanzienlijk goedkoper en veiliger zou zijn. Maar het toenmalige college was niet bereid deze te wijzigen omdat volgens het college de plannen in een te  vergevorderd stadium waren.

Omdat BOB van mening was en is dat er nog veel te winnen valt als het gaat om het bedrijven van integere politiek is BOB versterkt doorgegaan op de ingeslagen weg. Altijd met oog voor de belangen van alle burgers (en niet alleen van de meerderheid). Na de raadsverkiezingen van 2018 heeft BOB twee raadszetels.

Speerpunten van BOB

Transparantie in beleid, besluit en communicatie.

Dat betekent o.a. duidelijkheid over de gehanteerde argumenten en belangen, inzichtelijke en begrijpelijke presentatie van de gemeentefinanciën, geen besloten vergaderingen en geheime stukken.

Vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden in plannen en besluitvorming die hen raken.

Uitgangspunt bij alles wat gebeurt is de vraag, of dit in het belang is van de burger (op de korte en/of langere termijn)?

Versterken van de relatie tussen kiezers en gekozenen.

Laat als gekozene en bestuurder zien waarvoor je staat. Ga daarover in gesprek met de kiezers en verwerk dat in te nemen besluiten en activiteiten. Een actieve, open communicatie is daarbij een vereiste.

Fractie en bestuur

BOB heeft een fractie bestaande uit zes mensen, twee raadsleden en vier burgerraadsleden en een bestuur. Ontmoet onze mensen door op deze link te klikken.

Wilt u meer lezen over onze historie klik dan op deze link.

Schuiven naar boven