Historie

Historie van BOB

De aanleiding voor de oprichting van BOB was de grote ontevredenheid over de wijze waarop het toenmalige college, bestaande uit PvdA, VVD, GBO en D66, politiek bedreef. Daarbij werden de belangen van de burger ernstig geschaad en van openheid was geen enkele sprake.

Een terugblik

In 2011 stapte het CDA, onder aanvoering van wethouder Jan van Baal, uit het College vanwege onenigheid over het Plan Elst Centraal , bestaande uit een nieuw gemeentehuis, twee tunnels, een parkeergarage enz.. GBO nam de plaats van het CDA in het College over en het College continueerde haar plannen met Elst Centraal.

flyer historie lijst BOB, Huis der Gemeente, Nee

Begin 2012 namen enkele burgers uit Overbetuwe het initiatief om zich te verweren tegen het plan Elst Centraal en in het bijzonder tegen een nieuw gemeentehuis bij het NS-station.

Dit initiatief leidde tot het Comité Verontruste Burgers Overbetuwe (CVBO) waarvan de statuten werden getekend op 23 april 2012.

De vereniging veranderde van naam (Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe) en had haar eerste ledenvergadering op 26 september 2012.
CVBO en het CDA trokken gezamenlijk op in hun strijd tegen de geldverslindende en in hun ogen onnodige plannen.

CVBO had op 3 november 2012 maar liefst 483 leden en daarnaast 1053 sympathisanten. Meer dan alle politieke partijen in Overbetuwe bij elkaar.

Met publieksacties, inspreken tijdens raadsvergaderingen en beroeps- en bezwaarprocedures tot bij de Raad van State, wist CVBO het tij te keren. Bij de raadsverkiezingen van 2014 kwam het CDA, mede dank zij de acties van CVBO, als grote winnaar uit de bus: 13 zetels, een winst van maar liefst zes zetels!

Begin 2014 werd in het CVBO het initiatief genomen om ook zelf deel te nemen aan de verkiezingen met Ard op de Weegh als lijsttrekker: Lijst 10 Op de Weegh. Ard kwam met 1 zetel in de raad. Na de verkiezingen ging Lijst Op de Weegh op in de nieuw opgerichte partij: BurgerBelangen Overbetuwe (BBO).

Bitter was te constateren dat de hechte samenwerking tussen CVBO en het CDA in de roerige tijden voor de verkiezingen, daarna op dood spoor geraakte.

Buiten het schrappen van het nieuwe gemeentehuis, hield het CDA zich niet aan de andere voor de verkiezingen gemaakte afspraken/toezeggingen. Er kwamen wel 2 tunnels onder het spoor en het CVBO wist slechts nog af te dwingen dat de parkeergarage niet door een externe partij zou worden geëxploiteerd.

Het CDA liet zien onbetrouwbaar te zijn door zich niet te houden aan gemaakte afspraken. Geen reden voor BBO om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook met het CDA in het College constateerden we dat er nog steeds onvoldoende sprake was van transparantie, besloten vergaderingen werden gehouden, stukken bleven geheim en besluiten werden met de rug naar de burger genomen.

Dank zij een duidelijk geluid in en buiten de raad van Overbetuwe, weten we steeds meer steun in de samenleving te verkrijgen. Bij de raadsverkiezingen van 2018 behaalde BBO twee zetels. Bij de raadsverkiezingen in maart 2022 werden dat er drie. Daarmee is BOB de vierde partij in Overbetuwe geworden.

Verwarring over de naam

In de loop van de jaren en vooral tijdens de verkiezingen merkten we dat er voortdurend onduidelijkheid en verwarring ontstond over de naamgeving van de twee lokale partijen. Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) en BurgerBelangen Overbetuwe (BBO). Veel kiezers verwarden de afkortingen met elkaar. Reden om in 2019 de naam te handhaven, maar er een andere afkorting aan te geven: Burgerbelangen OverBetuwe (BOB).

We zijn verheugd te merken dat de naam BOB inmiddels, zowel letterlijk als figuurlijk, volledig in Overbetuwe is ingeburgerd.

Lees meer over onze uitgangspunten en speerpunten op de pagina’s Over ons en Programma. Ontmoet onze mensen door op deze link te klikken.

Schuiven naar boven