Nieuws

Windmolens langs de A15: het vervolg

BOB neemt stevig stelling tegenover het college van B&W in de discussie over de totstandkoming van het Windpark Midden-Betuwe langs de A15 bij Zetten. Eind november 2020 informeerden we over de bewegingen rond de totstandkoming van een windpark langs de A15 bij Zetten. Naar aanleiding van onze beantwoorde schriftelijke vragen, hebben we in de raad […]

OPROEP

Zijn kernwaarden als transparantie, betrokkenheid en open communicatie belangrijk voor jou, zowel in het leven als in de politiek?En heb je er zin in om actief te worden in de politiek zonder binding met landelijke partijen, dus puur opkomen voor de plaatselijke belangen? Burgerbelangen OverBetuwe is op zoek naar mensen die de grote lijnen van […]

Brief van BOB over ingrijpen gedeputeerde in Overbetuwe

Aan alle fractievoorzitters van de raad van Overbetuwe, met kopie aan het college van B&W, Eerder deelde ik jullie mee, dat onze buurgemeente Lingewaard met een niet sluitende begroting, niet op het matje bij de provincie hoeft te komen. Nader onderzoek van een van mijn partijgenoten leerde, dat slechts 5 gemeenten in Gelderland met het […]

Gedeputeerde Jan Markink roept Overbetuwe op het matje

Gedeputeerde Jan Markink, onder andere verantwoordelijk voor Financiën, heeft de gemeenteraad van Overbetuwe uitgenodigd om overleg te hebben over de begroting voor de komende jaren en met name te reflecteren op de zorgelijke situatie betreffende het Sociaal Domein. BOB is daarover hogelijk verbaasd en heeft de gedeputeerde duidelijk laten weten wat ze daarvan vindt. Uit […]

BOB weigert gesprek met gedeputeerde Jan Markink

Gelders gedeputeerde Jan Markink gaat begin december 2020 in gesprek met de gemeenteraad van Overbetuwe, aldus bericht De Gelderlander vandaag, 26 november 2020. Toekomstige tekorten op de begroting van de gemeente zijn de aanleiding voor het gesprek. https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/provincie-roept-gemeenteraad-overbetuwe-op-het-matje-over-dreigende-rode-cijfers~a3b71387/ De fractie van BOB heeft in een persoonlijke e-mail aan de gedeputeerde duidelijk gemaakt, dat het geen […]

Resultaten enquête betekenis Coronacrisis

Op 30 juni 2020 is in de Gemeenteraad van Overbetuwe het Coronadebat gevoerd. Ter voorbereiding op dit debat heeft Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) aan de verenigingen in Overbetuwe een enquête gestuurd met de vraag naar hun ervaringen. “Wat betekent de Coronacrisis voor uw vereniging?” De geïnventariseerde ervaringen zijn in het debat in de raad aan de […]

Schuiven naar boven