Ultieme poging voor uitstel besluit PS over Railterminal

D66 (Roel Eefting) en BOB (Ard op de Weegh) hebben 29 juni 2021 een ultieme poging gedaan om tenminste uitstel te bewerkstelligen van het besluit van PS over de Railterminal. Verzoek is om dit besluit over de vakantieperiode heen te tillen en zodoende de politiek van Overbetuwe de gelegenheid te geven hier gedegen en onderbouwd op te kunnen reageren. Ze hebben een voorbeeld motie gemaakt en deze naar bijna alle Statenfracties gestuurd met de vraag deze op 7 juli 2021 tijdens de vergadering van PS namens hun partij in te willen dienen. De eerste positieve reacties zijn binnen. De motie is inmiddels door een van de partijen in PS ingediend. Hopelijk volgt er meer steun.

De tekst van de motie is:

Constaterende dat:

  • in de nieuwsbrief Knoop 38 van september 2018 duidelijk melding is gemaakt van het voornemen om inzagetermijnen (6 weken na publicatie) NIET in de vakantieperiode te laten lopen;
  • een zorgvuldig proces voor een ingrijpend besluit als de RailTerminal Gelderland bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid, dus ook het vertrouwen in de provincie.

Overwegende dat:

  • belanghebbenden, gedwongen worden in de vakantieperiode te komen tot een afweging om in bezwaar te gaan;
  • dat de gemeenteraad van Overbetuwe om tot goede overwegingen te komen gedwongen is terug te keren van reces.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

  • tot uitstel van de besluitvorming tot in september 2021, zodat het vertrouwen in de politiek en de besluitvorming een positieve impuls krijgt op dit onderwerp met grote impact voor vele inwoners.

Met vriendelijke groet (mede namens Roel Eefting),

Ard op de Weegh, fractievoorzitter BOB

Ultieme poging voor uitstel besluit PS over Railterminal
Schuiven naar boven