Stand van zaken

Wat heeft BOB bereikt in de raadsperiode 2018-2021?

Veel programma’s van politieke partijen staan vol met mooie uitspraken over te bereiken doelen en activiteiten voor de komende periode. Vervolgens leiden die, na verkiezingen, tot onderhandelingen over een coalitieprogramma dat moet worden uitgevoerd. Tenslotte blijft veel van zo’n programma steken in goede bedoelingen.

Reden voor BOB om te laten zien wat we (als oppositiepartij) bereikt hebben. Dat laat ook zien wat de burger van BOB kan verwachten. Op onze pagina wapenfeiten kun je lezen wat BOB heeft bereikt in de periode 2018-2021.

Stand van zaken gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe verkeert financieel in slecht weer. Hoewel voor de zorgkosten een eenmalige extra bijdrage uit de staatskas wordt ontvangen, kunnen we er niet omheen: we staan er slecht voor. 

Er komt vanuit de rijksoverheid voor twee jaar wel een bijdrage voor het sociaal domein (dat zijn de gemeentelijke taken rond werk, zelfredzaamheid, zorg en jeugd) en daardoor zal het zonder al te ingrijpende bezuinigingen mogelijk zijn om de begroting voor de komende twee jaren sluitend te krijgen. Maar BOB vindt dit op termijn geen gezonde basis voor evenwichtige financiën. 

Bovendien zijn wij van mening dat de rekening van het gevoerde beleid nooit bij de burger neergelegd mag worden. Daarom pleit BOB voor:

  • Het op orde brengen van het sociaal domein.
  • Minimale externe inhuur, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is en slechts na instemming van de raad.
  • Het effectief inzetten van gemeentelijk vastgoed en daar geld uit genereren.
  • Geen megalomane projecten.
  • Actief grondbeleid in eigen beheer.

Wat mag u van BOB verwachten in de raadsperiode 2022-2025?

Waarmee te beginnen? Gemeentelijk beleid en uitvoering van dat beleid bestrijken een veelheid aan onderwerpen. BOB zal geen mini collegeprogramma presenteren. Op hoofdlijnen weten we donders goed waar het om gaat. Voor de raadsfractie zijn onze speerpunten gericht op alle specifieke onderwerpen. Meer concrete doelen die we hebben staan in ons programma.

Schuiven naar boven