Vervolg op schriftelijke vragen BOB over vergaderstructuur tijdens coronacrisis

Zoals op de site beschreven, stelden we woensdag 15 april schriftelijke vragen aan het college onder andere over de vergaderstructuur tijdens de corona-crisis. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Donderdag stuurde de burgemeester de fractievoorzitters een uitnodiging om op woensdag 22 april in het seniorenconvent te spreken over de vergaderwijze na de raadsvergadering van 12 mei. BOB is groot voorstander om, afhankelijk van de landelijke richtlijnen, in ieder geval met de gehele raad te vergaderen en niet met slechts 15 van de 29 raadsleden. Dit zou via internet kunnen of wellicht bij voldoende afstand fysiek. De fractie van BOB vindt, dat 15 leden van de raad geen gedragen besluiten kunnen nemen. Immers, de verdeling van de 15 aanwezigen is dan geen afspiegeling van de gehele raad. BOB zou maar met één raadslid kunnen deelnemen, terwijl partijen met een oneven aantal zetels (CDA, VVD  en CU) mogelijk oververtegenwoordigd zijn.

Groen Links kwam met een voorstel om niet als seniorenconvent te besluiten over de wijze van vergaderen, maar dit over te laten aan het presidium. BOB heeft hier, later met meer steun van anderen, meteen uiterst helder op gereageerd. Niet doen!! In het presidium zitten alle partijen met één lid (het CDA zelfs met twee), behalve BOB en de PvdA. Beide partijen hebben om hen moverende redenen geen zitting in het presidium genomen. In het seniorenconvent zijn alle fracties met hun fractievoorzitter vertegenwoordigd. Er zouden dus besluiten genomen kunnen worden zonder de inbreng van twee partijen, die tezamen toch 4 zetels in de raad hebben. Het zou zo maar kunnen gebeuren, dat besloten wordt in de huidige crisis-modus te blijven vergaderen.

Als er dan niet in de raadszaal vergaderd kan worden, dan in ieder geval digitaal en met alle leden. Technisch is dat mogelijk. De fractie van BOB (6 personen) heeft al succesvol digitaal vergaderd. We blijven ons inzetten voor een transparante wijze van besturen, die recht doet aan ons democratisch rechtsbestel.

Ard op de Weegh,

Fractievoorzitter.

Vervolg op schriftelijke vragen BOB over vergaderstructuur tijdens coronacrisis
Schuiven naar boven