Open brief aan CDA-fractie Overbetuwe

Geachte leden van de CDA-fractie,

Om vooreerst maar een mogelijk te verwachten misverstand weg te nemen: dit is geen hernieuwde poging om alsnog deel te nemen in de te vormen nieuwe coalitie. Wij wachten onze kansen in 2026 af. Wij zijn nooit tweede keuze geweest en zullen dat ook nooit worden.

In het duidingsdebat van afgelopen maandag 10 juni hebben we duidelijk gesteld, dat we bereid waren verantwoordelijkheid te nemen en we hebben er zelfs nog onze kandidaat voor het wethouderschap bij genoemd en de mogelijk in te vullen portefeuille. In de tweede termijn hebben we luid en duidelijk ons ongenoegen uitgesproken over de keuze om met alle partijen verder te formeren, behalve met de partijen met slechts een lokale grondslag en een lokaal fundament. We konden ons voorstellen, dat GL en het CDA er niet voor kozen om op dit moment met GBO en haar afsplitsing Overbetuwe.nu verder te praten, maar het was toch wel zeer verwonderlijk en in relationele zin onbegrijpelijk, dat ook BOB zonder ook maar enige opgave van reden buitenspel gezet werd.

Gisteravond bleek, dat wij niet de enigen waren die het slachtoffer van verwondering waren. Een van de leden van mijn tegenwoordig uitgebreide fractie kwam in een geanimeerd gesprek met leden van uw fractie. Deze CDA’er was zeer verwonderd over de opstelling van BOB tijdens het duidingsdebat. Hij merkte op, dat wij intern iets anders verkondigden dan extern. De fractievoorzitter van het CDA zou hebben meegedeeld, dat “wij niet zaten te wachten op deelname aan deze coalitie en dat we dus niet mee wilden doen”. Ik kan mij voorstellen, dat als de fractieleider van het CDA intern een dergelijke mededeling gedaan zou hebben, dat er erg verbaasd gereageerd wordt op ons optreden maandagavond tijdens het duidingsdebat.

Het signaal, dat wij maandagavond afgaven is het signaal dat we ook tijdens ons oriënterend gesprek op donderdag 6 juni 2024 tussen 10.00 uur en 10.30 uur afgaven. Aanwezig waren de heren Consoli, Hoffmann, Noordermeer en ondergetekende. Ik zie het op dit moment als een omissie, dat er van dit gesprek geen verslag is, maar navraag hedenmorgen door een van mijn fractieleden bij de heer Hoffmann leerde, dat hij dezelfde afdronk had van het gesprek als de heer Noordermeer en ondergetekende. 

Het is ons volslagen onduidelijk, hoe – indien de fractievoorzitter van het CDA de gewraakte uitlatingen ten nadele van onze oprechte intentie om verantwoordelijkheid te nemen en mogelijk een wethouder te leveren heeft gedaan – het tot deze niet met de werkelijkheid corresponderende uitspraken gekomen is. Ver van de waarheid en indien werkelijk gezegd of iets met de strekking hiervan zeer bedenkelijk. Het gevaar is aanwezig, dat indien deze onwaarheid op wat voor manier verder de wereld in komt de mening zou kunnen ontstaan, dat BOB niet bereid zou zijn geweest om fundamenteel en op inhoud mee te denken over de moeilijke periode waar de gemeente Overbetuwe voor staat. Dit vanuit onze waarden als BOB van transparantie, betrokkenheid en relatie kiezer – gekozene. Maar die kans is ons om niet meegedeelde en onbegrijpelijke redenen ontnomen.

Met vriendelijke groeten,
Ard op de Weegh, fractievoorzitter BOB

Open brief aan CDA-fractie Overbetuwe
Schuiven naar boven