Tekst begrotingbehandeling 5-11-2019

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Overbetuwe heeft Ard op de Weegh aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Voor de volledige tekst verwijzen we naar deze link.

De begroting laat een rooskleurig plaatje zien. Echter, is het optimisme van de begroting op zijn plaats? Bij de jeugdzorg komen we veel geld tekort. Tot 2023 wordt er ruim €9 miljoen aan de algemene reserves onttrokken. Géén mens kan voorspellen wat er daarna nodig is, maar BOB houdt zijn hart vast.
Nog een keer een dergelijke exercitie en weg is de sterke financiële positie. En nu we door gezamenlijke druk van BOB, CDA en PvdA reële tarieven gaan betalen voor de huishoudelijke hulp uit de Wmo, zien we dat ook daar minder overblijft om het gat van de jeugdzorg te dichten.

Geld uit de Wmo zal niet beschikbaar komen om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Het zou goed zijn als de partijen in de raad die ook deelnemen in de regering meer opkomen voor de belangen van de gemeenten.

  • Geld uit de Wmo zal niet beschikbaar komen om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Het zou goed zijn als de partijen in de raad die ook deelnemen in de regering meer opkomen voor de belangen van de gemeenten.
  • Grote zorgen hebben we over de gemeentelijke gelden voor de zorginstellingen. Voorbeeld: Pluryn. We moeten mensen – en met name jongeren in hun ontwikkeling – helpen. Dat zijn wij aan hen en ook aan onszelf verplicht. Pak daarom de zorginstellingen aan die flinke winsten opstrijken in plaats van het geld te besteden aan degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
  • De afvalstoffenheffing stijgt komend jaar opmerkelijk veel. BOB heeft daar vragen over gesteld en daar in eerste instantie geen afdoende en begrijpelijk antwoord op gekregen . Ook in de herkansing verschafte het college geen duidelijkheid.
  • Dit patroon zien we vaker bij het college. Het houdt de kaarten tegen de borst en informeert de raad laat en/of onvolledig. Tekenen bij het kruisje komt regelmatig voor.
  • Dat resulteert bij verschillende partijen – wij krijgen wel eens het verwijt, dat we koploper zijn – in het stellen van veel schriftelijke vragen, dan wel het gebruik maken van het vragenuur . Bij ongewijzigde informatiestroom vanuit het college zal de hoeveelheid schriftelijke vragen in de toekomst alleen maar meer worden , want BOB – en ik hoop meerdere partijen – wil in de komende periode meer meebeslissend én meer controlerend worden. Met name ook op hoe het College de interactie met de samenleving organiseert. Voorbeelden waar het mis ging: verkeersveiligheid in de Westeraam, terrein Gerritsen in Heteren, plannen voor de Zettense Wanmolen.
  • In het verlengde hiervan zal BOB in de komende periode op zoek gaan naar mogelijkheden voor de raad om meer haar eigen agenda te bepalen. En dat moet kunnen, want het Presidium is eigenlijk een agendacomm issie, het college een gemandateerd uitvoerend orgaan, de burgemeester de voorzitter van de raad en de griffie moet ten dienste van de raad staan. Niets meer en niets minder.

Tenslotte. De begroting oogt solide en BOB zal hier dan ook mee instemmen. We hebben op de gevaren in de zorg gewezen en de financiële risico’s die daarmee verbonden zijn. Ook wat betreft de gebouwen voor onderwijs komt er in de komende jaren het een en ander op ons af. We moeten ook niet uitsluiten, dat de kosten voor openbare orde en veiligheid en de strijd tegen ondermijning de komende jaren zullen toenemen. Het worden in financiële zin spannende jaren, waarbij BOB zich samen met de andere partijen en het college vanuit verbinding met inwoners kritisch positief zal opstellen.

Tekst begrotingbehandeling 5-11-2019
Schuiven naar boven