Steun voor de slachtoffers van de aardbeving op Ambon

Steun van enkele politieke partijen voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Ambon.

Op 5 november 2019 behandelde de raad de begroting voor 2020. Er waren een aantal amendementen en een aantal moties ingediend. In hun eerste bijdrage gaven de coalitiepartijen CDA, GBO en WD aan – zonder dat ze de toelichting van de indieners hadden gehoord – géén van de moties of amendementen van de oppositie te zullen steunen. De zaak zat dus meteen volledig op slot. Eén van de moties vroeg het college een éénmalige storting van €10.000 ,– te doen voor de aardbevingsslachtoffers van Ambon afgelopen september. Deze motie werd ingediend door D66, PvdA en BOB en mede ingegeven omdat de gemeente ruim 2,5 jaar geleden ruimhartig €50.000,– voor de slachtoffers in St. Maarten had gedoneerd en het feit, dat veel andere gemeentes met veel Molukkers een dergelijke donatie zonder problemen door de raad hadden gekregen.

Er woont in Overbetuwe een zeer grote groep Molukkers, dus dachten de drie partijen dat er wel een meerderheid voor een dergelijk gebaar te vinden zou zijn. Niets bleek minder waar. In een beschamende vertoning werd de motie weggestemd. De burgemeester gaf daarna aan met een oplossing te komen. Een week later las ze in de raad een verklaring voor namens het college, waarin ze aangaf, dat het college bereid was een “gegarandeerde” bijdrage te doen bij een door de Molukkers zelf op te starten actie. Een maand later was nog steeds niet helder, wat die “gegarandeerde ” bijdrage was. De fractievoorzitters van D66 (Roel Eefting), PvdA (Elbert Eibers) en BOB (Ard op de Weegh) besloten toen zelf maar een actie te starten onder de naam overbetuwe4ambon. Er zijn al veel activiteiten ontwikkeld en er volgen meer.

U leest hier meer over op de website overbetuwe4ambon.nl onder het kopje “activiteiten”. BOB heeft in het verleden deze actie bij u aanbevolen.

Op 18 april 2020 is deze Hulpactie voor de Molukken afgesloten. Er is €10.789,62 opgehaald voor drie projecten. De gemeente Overbetuwe heeft dit bedrag aangevuld met €13.000,-. Omdat het regenseizoen voor de deur staat, zal veel van de hulp gericht zijn op het herstellen van woningen.

Steun voor de slachtoffers van de aardbeving op Ambon
Schuiven naar boven