Vergroening pleinen in onze gemeente

In onze gemeente zijn de afgelopen jaren de nodige maatregelen op het gebied van infrastructuur met succes uitgevoerd. Zo hebben in Elst o.a. de Dorpsstraat en het Europaplein een enorme ‘facelift’ ondergaan. Jammer hierbij en wat tot actie van BOB heeft geleid, is het feit dat er uitsluitend van ‘verstening’ sprake was en minimaal van ‘vergroening’.

Een aantal van onze mensen is op dit moment druk doende met de voorbereiding van een groot plan met als doel een aantal pleinen in onze gemeente heel duidelijk te gaan vergroenen; te beginnen met het Europaplein in Elst.

Vergroening heeft hierbij niet alleen een esthetisch aspect, maar heeft ook directe positieve gevolgen voor het milieu. Wetenschappelijk is aangetoond dat met de aanplant van een flink aantal bomen in de openbare ruimte, niet alleen de luchtkwaliteit onmiddellijk verbetert, maar dat dit eveneens positieve gevolgen heeft voor de temperatuur en de waterhuishouding!

BOB hoopt haar concrete plannen in deze op korte termijn aan de Raad aan te kunnen bieden en zal zich sterk maken om hiervoor een meerderheid te verkrijgen.

Vergroening pleinen in onze gemeente
Schuiven naar boven