Waar komt die lage rioolheffing in Overbetuwe vandaan?

“Lingewaard weer wat duurder dan Overbetuwe” kopt een artikel in De Gelderlander van 10 april 2020. Dat verschil zit hem vooral in de hoogte van de Rioolheffing. Op deze plaats beschrijven we hoe dat zo is gekomen.

In de periode 2010 tot 2014 kende Overbetuwe een college bestaande uit VVD, PvdA, D’66 en GBO. Dat college wilde een geheel nieuw gemeentehuis bouwen bij het NS-station. Dat zou ongeveer €30 miljoen moeten gaan kosten. Maar waar haal je dat geld vandaan? Het college had bedacht dat de vele miljoenen in de pot voor het rioolonderhoud daar uitstekend voor gebruikt konden worden.
Dat vonden enkele burgers van Overbetuwe, waaronder enkele leden van BOB, geen goed plan. Immers, rioolheffing mag uitsluitend voor onderhoud van het riool worden gebruikt. Die burgers / BOB-leden maakten bezwaar en stelden beroep in tegen de hoogte van de heffingen.
Nadat begin 2017 het cassatieberoep bij de Hoge Raad voor de bezwaarmakers succesvol was verlopen, heeft het vorige college (bestaande uit CDA en D’66) tenslotte besloten om de miljoenenonttrekking ongedaan te maken en het overschot van miljoenen in de komende jaren terug te geven aan alle burgers in de vorm van een verlaging van een kwart ten opzichte van de geraamde kosten (stand 2018).
Daardoor is in 6 jaar tijd de rioolheffing voor huishoudens in Overbetuwe gedaald van €183 naar €85 per jaar.

Die lage heffing? Die is er vooral dankzij enkele Overbetuwse burgers / BOB-leden, strijdend voor transparante besluitvorming en integere toepassing van bestaande regelgeving.

Voor het artikel in De Betuwe verwijzen we naar de volgende link:
https://lijstbob.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rioolheffing-2018.pdf

Waar komt die lage rioolheffing in Overbetuwe vandaan?
Schuiven naar boven