Nieuws vanuit de raad in plaats vanuit College van B&W

De drie basisbeginselen van BOB zijn: transparantie (open communicatie), dilemma sharing in een vroegtijdig stadium en mobiliseren van expertise bij de inwoners van Overbetuwe, versterken van de relatie tussen kiezers en gekozenen. Op 31 oktober 2019 heeft het BOB-bestuur een van de uitwerkingen hiervan besproken met de burgemeester.

Tijdens het gesprek op 31 oktober 2019 van het bestuur van BOB met de burgemeester, is door het bestuur de volgende wens van BOB aan de orde gesteld. Eerder in De Betuwe en nu in Hét GemeenteNieuws wordt wekelijks door het college van B&W inzage gegeven in opvattingen van het college over de vele gemeentelijke onderwerpen. BOB is van mening dat dat te eenzijdig is. Niet het college maar de gemeenteraad is het beleidsbepalende orgaan van de gemeente. We willen dat daaraan recht wordt gedaan door alle fracties in de raad de gelegenheid te bieden terug te blikken op de raadsvergadering.  Voorbeeld is hoe dat in Winterswijk gebeurt. Na iedere raadsvergadering worden de fractievoorzitters aan het woord gelaten in het plaatselijke weekblad.

BOB heeft dit voorstel, naar het voorbeeld van Winterswijk, ingebracht in de raad. Helaas is daarvoor onvoldoende steun gebleken. Als tussenoplossing is nu door de raad gekozen voor één artikel per fractie per jaar. Dat was niet de bedoeling en brengt een opener en transparanter politiek nauwelijks dichter bij.

Uiteraard geven we niet op en blijven we onze speerpunten benadrukken.

Nieuws vanuit de raad in plaats vanuit College van B&W
Schuiven naar boven