Woonwagenkamp aan de Platenmakersstraat??

Op 13 oktober 2020 heeft Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, een uitgebreide mail gestuurd aan wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe. Hier volgt een samenvatting.

BOB zet uiteen dat zij er voorstander van is dat woonwagenbewoners hun eigen leefwereld terugkrijgen. BOB vindt het dan ook uitstekend dat aan het slechte beleid van het verleden een eind gemaakt wordt.
Echter, de gemeente heeft uit 17 onderzochte locaties de Platenmakersstraat als mogelijke locatie gekozen. Dit komt niet uit de lucht vallen, want najaar 2019 heeft de raad in een besloten vergadering bepaald om de volkstuintjes aldaar aan te kopen. BOB was daar niet bij, omdat wij niet gek zijn op besloten vergaderingen.
Nu bijna een jaar later worden de bewoners overvallen met dit plan, waarvoor de grond dus al is aangekocht. Er is aldus weer sprake van het niet tijdig inlichten van de buurt, geen poging om draagvlak te creëren en het niet tijdig meenemen van de buurt bij de besluitvorming. Het resultaat: de buurt graaft zich in en is niet meer bereid om een duimbreed toe te geven.
Er valt nog veel meer over te zeggen (is in de mail ook gebeurd), maar BOB heeft wethouder Hol gewaarschuwd: “Deze situatie komt nooit meer goed. Dit mag en kan de gemeente de bewoners van de Platenmakersstraat én de woonwagenbewoners niet aandoen.”
Vorenstaande in overweging nemend, zal BOB in januari 2021, als het voorstel op de raadsagenda komt, tegen stemmen.
Uiteraard blijft BOB immer bereid om actief mee te denken over woonwagenplaatsen in Overbetuwe.

Woonwagenkamp aan de Platenmakersstraat??
Schuiven naar boven