Gebrekkige informatievoorziening door de gemeente aan de raad

Op 22 augustus jl. heeft de fractie van BOB de volgende mail gestuurd aan het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Overbetuwe.

Donderdag ontvingen wij als raad een mail van Karen van Rijsewijk, waarin ons werd meegedeeld dat De Gelderlander vragen gesteld had over de financiële consequenties voor Overbetuwe als gevolg van de coronacrisis. De ter zake doende stukken – die kennelijk ook met De Gelderlander gedeeld waren op deze gedenkwaardige donderdag – waren inmiddels ook op iBabs gezet. Zaterdag stond er een helder artikel in De Gelderlander van de hand van Bernardo van Hal.

Naar aanleiding van de B&W-stukken van 21 juli jl. had BOB op 23 juli al enige technische vragen gesteld over deze materie. We wachten al ruim vier weken op de beantwoording van deze vragen. BOB constateert en stelt vast, dat De Gelderlander binnen een paar uur de gevraagde informatie ontving, die toen ook maar aan de raad verstrekt werd. Dit geval staat niet op zich. Deze raadsperiode is de raad al vaker laat, als het niet anders kon of in het geheel niet ingelicht. BOB vindt dit zeer kwalijk. Wij willen ons raadswerk graag volledig en inhoudelijk doen en we worden daar vaak niet voldoende voor geoutilleerd vanuit het ambtelijk apparaat en door het college toe in staat gesteld of pas wanneer we er nadrukkelijk om gevraagd hebben. Het lijkt er ook haast op, dat de raad – om voldoende geïnformeerd te blijven – een abonnement op De Gelderlander moet hebben en zowel schriftelijke als technische vragen via een journalist moet laten stellen.

Op deze wijze willen wij als oppositiepartij met mandaat van de kiezer niet verder. Wij zijn gekozen om de belangen van de burger in de raad te behartigen en door de huidige wijze van informatievoorziening zijn wij hiertoe niet in staat of pas wanneer wij stevig hebben aangedrongen. BOB heeft zich in zijn algemeenheid de laatste ruim zes jaar steeds loyaal opgesteld ten aanzien van het collegebeleid. Nu we bij herhaling geconfronteerd worden met voornoemde werkwijze van college en ambtelijk apparaat, blijft ons niets anders over dan veel vragen, kritisch ontvangen, wantrouwend lezen en hard oppositie voeren tot de verkiezingen, die hopelijk een ander (lees transparanter) college zullen opleveren. 

Voor alle helderheid: de gemeente heeft de plicht de pers – lees de burger – goed en transparant te informeren.

Ard op de Weegh, fractievoorzitter BOB

Gebrekkige informatievoorziening door de gemeente aan de raad
Schuiven naar boven