Resultaten enquête betekenis Coronacrisis

Op 30 juni 2020 is in de Gemeenteraad van Overbetuwe het Coronadebat gevoerd. Ter voorbereiding op dit debat heeft Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) aan de verenigingen in Overbetuwe een enquête gestuurd met de vraag naar hun ervaringen. “Wat betekent de Coronacrisis voor uw vereniging?” De geïnventariseerde ervaringen zijn in het debat in de raad aan de orde gesteld.

Mocht het bericht over de enquête de vereniging niet hebben bereikt, dan kan ook via onderstaande link de enquête worden ingevuld. De enquête is gestuurd naar ongeveer 125 verenigingen in de gemeente Overbetuwe. Daarvan heeft een deel heeft gereageerd. Graag informeren wij over de uitkomsten.

De gemeente ontvangt op het gebied van communicatie een beoordeling van 3,4 op een schaal van maximaal 5. Afzonderlijke scores variëren van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed). Sommige verenigingen zijn rechtstreeks door de wethouders benaderd, maar de meesten hebben de informatie digitaal ontvangen. In het algemeen vinden verenigingen dat zij voldoende informatie hebben ontvangen.

Veel verenigingen hebben hun inkomsten zien dalen door gemis van barinkomsten en verminderde contributies. Leden hebben gezocht naar alternatieven en hebben daarom soms hun lidmaatschap opgezegd.
De verenigingen zijn van mening dat zij zich goed kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Beperkingen, die zij ervaren, betreffen vooral de sociale aspecten, het feit dat er geen wedstrijden mogelijk zijn (geweest) en er geen mogelijkheden werden gezien voor mensen met een beperking. 
Hulp vanuit de gemeente werd vooral gevraagd voor materiaal om de 1,5 meter situatie vorm te geven. Om gemiste inkomsten te compenseren werd een beroep gedaan op een financiële tegemoetkoming.

Resultaten enquête betekenis Coronacrisis
Schuiven naar boven