Gedeputeerde Jan Markink roept Overbetuwe op het matje

Gedeputeerde Jan Markink, onder andere verantwoordelijk voor Financiën, heeft de gemeenteraad van Overbetuwe uitgenodigd om overleg te hebben over de begroting voor de komende jaren en met name te reflecteren op de zorgelijke situatie betreffende het Sociaal Domein. BOB is daarover hogelijk verbaasd en heeft de gedeputeerde duidelijk laten weten wat ze daarvan vindt. Uit de e-mail aan Jan Markink:

  • We waren erg verbaasd, ja zelfs onthutst, nu als gemeenteraad ineens wel als serieuze gesprekspartner te worden aangemerkt, terwijl dit in het recente verleden zo anders was. Bij bijvoorbeeld het proces met de railterminal werden we niet gehoord. Sterker nog, de twee door ons ingediende uitgebreide en gedegen zienswijzen verdwenen zonder noemenswaardig resultaat in de provinciale papierversnipperaar. Nu ineens wel deelnemen aan een door de provincie geïnitieerd overleg heeft het gevaar in zich om medeverantwoordelijk te worden in een onafwendbaar door de regionale overheid bedacht proces, waar we naar verwachting toch geen enkele invloed op zullen hebben.
  • Vergeeft u mij dat de gehele gang van zaken rond het op voorhand al onafwendbare proces naar onder toezichtstelling door de provincie op ons nogal arrogant en dwingend overkomt. Daarnaast heeft u uw besluit reeds enige tijd geleden genomen, mede gezien het feit, dat wij reeds een maand geleden in kennis gesteld werden van dit overleg.
  • Ik constateer en stel vast, dat er – nadat u uw voornemen kenbaar gemaakt had richting onze wethouder – geen behoorlijk bestuurlijk overleg heeft plaatsgehad tussen de wethouder en de provincie. Een telefoongesprek tussen gedeputeerde en wethouder kan toch met de beste wil van de wereld niet aangemerkt worden als behoorlijk bestuurlijk overleg. Hooguit als informele standpuntuitwisseling.
  • Ook zonder uw dreigende inmenging heeft de raad van Overbetuwe zelf haar verantwoordelijkheid genomen. Om de sterk oplopende uitgaven in het sociaal domein weer onder controle te krijgen voor de begrotingen van de komende jaren, heeft een afvaardiging van alle politieke partijen gisteravond een werkgroep met een stevige opdracht in het leven geroepen. Deze werkgroep zal in de raad van december zonder enige twijfel door de gehele raad bevestigd worden. De angst dat komende begrotingen niet sluitend zullen zijn is daarmee volgens ons weggenomen.
  • Overbetuwe heeft een lange traditie van gezonde begrotingen. Opmerkelijk, dat de provincie voornemens is om een zwaar middel als toezicht in stelling te brengen. We zijn in het verleden zeer goed in staat gebleken om intern financieel orde op zaken te stellen. En dan rep ik nog niet eens over het feit, dat de problemen in het sociaal domein zeker niet uniek voor alleen Overbetuwe zijn en ook nog voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt door het na een forse korting decentraliseren in 2015 van dit beleid door de landelijke overheid. Dit moet toch ook de provincie niet ontgaan zijn.

Resumerend heeft BOB gesteld dat, na intern beraad, unaniem is besloten dat BOB niet deelneemt aan het door de gedeputeerde geïnitieerde overleg. BOB raadt ook de andere fracties aan zich af te melden.

Ook het College van B&W heeft gereageerd naar de gedeputeerde. Een besluit van de gedeputeerde zou pas plaatsvinden nadat bestuurlijk overleg zou zijn gevoerd. Echter, zonder dat dit bestuurlijk overleg is gevoerd, is de raad uitgenodigd voor een gesprek. B&W verwijt de gedeputeerde onder andere geen wederhoor toegepast te hebben.

Voor BOB is de maat vol. Onze fractievoorzitter heeft aan de andere fracties in de raad van Overbetuwe een BRIEF geschreven. Daarover in het volgende nieuwsitem meer.

Gedeputeerde Jan Markink roept Overbetuwe op het matje
Schuiven naar boven