OPROEP

Zijn kernwaarden als transparantie, betrokkenheid en open communicatie belangrijk voor jou, zowel in het leven als in de politiek?
En heb je er zin in om actief te worden in de politiek zonder binding met landelijke partijen, dus puur opkomen voor de plaatselijke belangen?

Burgerbelangen OverBetuwe is op zoek naar mensen die de grote lijnen van de partij mee helpen uitzetten en het bestuur van BOB willen versterken. Door mee te doen in de lokale politiek kun je dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Vooral het beïnvloeden van de keuzes, die worden gemaakt voor het inzetten van de beschikbare geldmiddelen, is van groot belang. Je helpt daarmee de kloof verkleinen tussen het lokale bestuur en de burger.

Wij willen dus graag in contact komen met inwoners van Overbetuwe, die met de fractie van BOB mee willen denken en die de contacten met de kernen in onze gemeente willen versterken.
Samen de politieke lijn van de fractie mee bepalen; mogelijk op termijn als (burger)raadslid de partij vertegenwoordigen in de Overbetuwse politieke arena? De zittende (burger)fractieleden en het bestuur zullen je helpen de weg te vinden op het (onbekende?) lokale politieke terrein.

Herkent u zich hierin? Laat dat dan weten aan de secretaris van BOB (gebruik het contactformulier) of bij de fractievoorzitter van BOB in de raad (ard@opdeweegh.eu). Het is de uitdaging waard.

OPROEP
Schuiven naar boven