Start werkzaamheden aan railterminal?

Lokale politiek stomverbaasd: Voorbereidingen railterminal meteen stilleggen, kopt de Gelderlander op 19-11-2021. BOB wil weten of de gemeente toestemming heeft gegeven voor de werkzaamheden en waarom het college de gemeenteraad niet heeft ingelicht. Onze fractievoorzitter heeft onderstaande e-mail verstuurd:

19 november 2021

Goedemiddag Brigitte en Dorien,

Tot mijn stomme verbazing lees ik in de digitale Gelderlander, dat de provincie is begonnen met voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de Railterminal.

Dit roept bij BOB vragen op:
. Heeft de gemeente toestemming verleend voor deze werkzaamheden en zo ja waarom moet de raad dit uit de krant vernemen? M.a.w. waarom is dit niet met de raad gecommuniceerd?
. Zijn jullie het met BOB eens, dat het beginnen met voorbereidende werkzaamheden terwijl de zaak nog moet dienen bij de RvS, getuigt van minachting en bestuurlijk onbehoorlijk gedrag?
. Is de gemeente bereid deze werkzaamheden onmiddellijk te laten stoppen?
. Wil men ons in de toekomst beter op de hoogte houden?

Let wel, dit zijn geen reguliere schriftelijke vragen met een reactie termijn van 6 weken. We hebben graag ten spoedigste antwoord. En eigenlijk wensen we onmiddellijke stopzetting van deze provocatie door de provincie.

Ard op de Weegh, fractievoorzitter BOB

Start werkzaamheden aan railterminal?
Schuiven naar boven