Verleende vergunning samenhangend met Railterminal

Op 26 april stuurde Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, de volgende mail aan het college van B&W.

Geacht college,

Heden nam ik kennis van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-186323.html

In een onbewaakt moment heeft de gemeente Overbetuwe vergunning verleend aan de provincie om een kantoor/vergaderruimte te mogen realiseren bij ons buurtschap Reeth ter voorbereiding van de mogelijk te realiseren (de hemel verhoedde het) railterminal aldaar.
Ik ga er van uit, dat de gemeente Overbetuwe ervan op de hoogte is, dat de realisatie van voornoemde railterminal nog bij de Raad van State ligt, de uitspraak van het hoogste gezagsorgaan niet voor september a.s. te verwachten valt en nota bene de gemeente Overbetuwe zelf de zaak bij de RvS heeft aangekaart, evenals de buurtvereniging Leefbaar Reeth.
Het verlenen van deze vergunning is ofwel een ambtelijke blunder, een niet serieus nemen van een eigen zaak bij de RvS, of een volkomen minachting van een deel van de inwoners van Overbetuwe. BOB roept de gemeente dan ook op deze vergunning op grond van voortschrijdend inzicht weer in te trekken tot tenminste de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Dan is het mogelijk of mogelijk juist niet tijd om deze vergunning te verlenen. Tot de uitspraak van de RvS roep ik de gemeente en het college op om achter haar burgers te gaan staan en iedere medewerking tot iets dat zou kunnen leiden tot de realisatie van een ongewenste en onnodige railterminal te staken. U bent dit aan uw bewoners verplicht. BOB komt hier nog nader op terug.

Met vriendelijke groet,

Schuiven naar boven