ALV

Ledenvergadering 30 mei 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Driel heeft BOB stilgestaan bij de splitsing van Gemeentebelangen Overbetuwe en de zware financiële tegenvallers. Vooral het Sociaal Domein behoeft drastische ingrepen.

Schuiven naar boven