Sport

Verkiezingsprogramma sport

Sport is in het kader van een gezonde leefstijl en welzijn niet meer weg te denken voor zowel jong als oud. De gemeente propageert sport en ondersteunt daar waar nodig. Uitgangspunt hierbij is, dat het beoefenen van sport voor iedereen bereikbaar is.

Jongeren

De gemeente voert actief beleid om met name jongeren naar de sport te leiden. Het draagt bij aan de lichamelijke gezondheid, karaktervorming, sociale competenties en het voorkomen van zich vervelende jeugd met alle gevolgen van dien.

Inzet vrijwilligers

De gemeente ondersteunt de inzet van vrijwilligers binnen sportverenigingen in facilitaire en financiële zin.

Uniek Sporten

Tevens treedt de gemeente veelvuldig en met regelmaat met de sportaanbieders in overleg om het sportaanbod in de gemeente Overbetuwe bereikbaar en passend bij de doelgroepen te maken. Tot deze doelgroepen behoren ook mensen met een beperking. Voor het aangepast kunnen sporten wordt binnen Overbetuwe een duidelijke plek ingeruimd (‘Uniek Sporten’).

Geen onderscheid verschillende sporten

Door een goede samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen wordt sport bevorderd en financieel mogelijk gemaakt. BOB vindt, dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de verschillende sporten. In principe moeten alle sportverenigingen gelijke behandeling krijgen, waarbij wel gekeken moet worden naar de draagkracht van de leden.

Sportaccomodaties

BOB sport in de gemeente Overbetuwe, afbeelding van zwembad

Gemeentelijke sportaccommodaties moeten up-to-date gehouden worden en met de sportverenigingen moet regelmatig contact zijn, teneinde ook de sportaccommodaties op een goed niveau te houden. Indien noodzakelijk helpt de gemeente hierbij met een lening of een financiële bijdrage.

Speeltuinen

Speeltuinen in de wijken, als wel bij de scholen, zijn een gemeentelijke opdracht als onderdeel van de aanmoediging van de jeugd tot sporten. Burgerparticipatie moet de kosten hiervoor beheersbaar maken.

Terug naar totale verkiezingsprogramma

Schuiven naar boven