Nieuws

Reactie BOB op verleende vergunning

Op 28 april 2022 stuurde Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, de volgende mail aan het College van B&W van Overbetuwe. Geachte college, Heden nam ik kennis van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-186323.html In […]

Bijdrage BOB aan Kadernota 2023

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 heeft fractievoorzitter Ard op de Weegh van BOB de volgende bijdrage in eerste termijn uitgesproken. “De kadernota is, zoals aangekondigd en te verwachten, […]

BOB staat pal achter Dorpsraad en maatschappelijke organisaties Heteren

Tussen verschillende politieke partijen in Heteren is er stevige discussie over het ruimtelijke plan voor Julianaweide. De wens voor een activiteitenveld is niet serieus meegenomen. BOB vindt dat dit soort processen anders moeten. Niet elke wens kan worden gehonoreerd, maar elke breed genoeg gedragen wens kan wel serieus genomen worden.

Waar is BOB tijdens de Campagne?

De komende weken staan geheel in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard voert BOB campagne voor een zo groot mogelijk aantal stemmen. Onze eerste activiteit hebben we achter de […]

Campagne BOB voor de verkiezingen

De komende weken staan activiteiten van BOB in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de pogingen om een flinke verkiezingswinst te boeken.
Onze eerste activiteit hebben we achter de rug.

Start werkzaamheden aan railterminal?

Lokale politiek stomverbaasd: Voorbereidingen railterminal meteen stilleggen, kopt de Gelderlander op 19-11-2021. BOB wil weten of de gemeente toestemming heeft gegeven voor de werkzaamheden. Waarom is de gemeenteraad niet ingelicht?

Schuiven naar boven