Nieuws

Stikstofproblematiek bij realisatie Railterminal

Op 4 augustus jl. heeft BOB bij monde van Ard op de Weegh, fractievoorzitter, de volgende e-mail gestuurd aan gedeputeerden van de Provincie Gelderland en leden van Provinciale Staten van Gelderland. Geachte mevrouw Witjes, mijnheer Drenth en geachte leden van Provinciale Staten van Gelderland, Zoals ik in de bijdrage aan de kadernota van Overbetuwe namens […]

Reactie BOB op verleende vergunning

Op 28 april 2022 stuurde Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, de volgende mail aan het College van B&W van Overbetuwe. Geachte college, Heden nam ik kennis van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-186323.html In een onbewaakt moment heeft de gemeente Overbetuwe vergunning verleend aan de provincie om een kantoor/vergaderruimte te mogen realiseren bij ons buurtschap Reeth ter voorbereiding van […]

Bijdrage BOB aan Kadernota 2023

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 heeft fractievoorzitter Ard op de Weegh van BOB de volgende bijdrage in eerste termijn uitgesproken. “De kadernota is, zoals aangekondigd en te verwachten, beleidsarm. Zelfs een korte analyse van wat er vanuit Den Haag op ons afkomt en waar we tijdig op in moeten spelen, ontbreekt. Dit is […]

BOB staat pal achter Dorpsraad en maatschappelijke organisaties Heteren

Tussen verschillende politieke partijen in Heteren is er stevige discussie over het ruimtelijke plan voor Julianaweide. De wens voor een activiteitenveld is niet serieus meegenomen. BOB vindt dat dit soort processen anders moeten. Niet elke wens kan worden gehonoreerd, maar elke breed genoeg gedragen wens kan wel serieus genomen worden.

Waar is BOB tijdens de Campagne?

De komende weken staan geheel in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard voert BOB campagne voor een zo groot mogelijk aantal stemmen. Onze eerste activiteit hebben we achter de rug. Op het Werenfriedplein in Elst heeft zaterdag 29 januari onze “raket” gestaan (zie foto). Uiteraard bemenst met kandidaten van BOB voor de verkiezingen. En […]

Campagne BOB voor de verkiezingen

De komende weken staan activiteiten van BOB in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de pogingen om een flinke verkiezingswinst te boeken.
Onze eerste activiteit hebben we achter de rug.

Start werkzaamheden aan railterminal?

Lokale politiek stomverbaasd: Voorbereidingen railterminal meteen stilleggen, kopt de Gelderlander op 19-11-2021. BOB wil weten of de gemeente toestemming heeft gegeven voor de werkzaamheden. Waarom is de gemeenteraad niet ingelicht?

Schuiven naar boven