Cultuur en muziek

Verkiezingsprogramma cultuur en muziek

BOB wil een stimulerende rol op het gebied van cultuur en muziek spelen. Het maakt de gemeente aantrekkelijker en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners.

Financiering

De markt heeft een belangrijke rol in de financiering, maar daar waar dit niet mogelijk en het belang aantoonbaar is, moet de lokale overheid ondersteunen. Een goed voorbeeld is theater ‘de KiK’ in Elst, dat op eigen kracht en met hulp van vele vrijwilligers tot stand is gekomen.

Historische waarden landschap en gebouwen

Er is in Overbetuwe veel waar we in historische zin trots op zijn. De overheid heeft verantwoordelijkheid om dit in stand te houden. Aandacht voor de historische waarden van landschap en gebouwen is van groot belang.

Cultuur

BOB onderstreept de belangrijke rol van cultuur voor de brede ontwikkeling van de mens en maatschappij. De gemeente initieert actief met deskundigheid, begeleidt en draagt mede zorg voor de continuïteit.

Muziek

cultuur en muziek stimuleren in de gemeente Overbetuwe

Muziek is ontzettend belangrijk voor de vorming van mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee verborgen talenten tot ontwikkeling. Kinderen hebben daar hun leven plezier van.

Het ministerie van OC&W stimuleert muziekonderwijs voor ieder kind. Doel is om ieder kind enthousiast te maken voor zingen, muziek maken en muziek luisteren. BOB wil muziekeducatie (definitie voor binnen-, na- en buitenschoolse activiteiten) stimuleren door middel van blijvende financiële ondersteuning aansluitend op het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en ‘Meer Muziek in de Klas Lokaal’.

Terug naar het totale verkiezingsprogramma

Schuiven naar boven